Bezdrátový bezpečnostní systém

Společnost Grasselli, výrobce stahovacích strojů, představila NOVÝ PATENTOVANÝ bezpečnostní systém.
Jedná se o elektronické bezpečnostní zařízení, které je schopno zaručit úplnou bezpečnost jak pro obsluhu stroje, tak pro jakoukoliv třetí stranu, která může náhodně přijít do styku se strojem.

Vlastnosti:

  • Pracovní prostor obsluhy je omezen na velmi krátkou vzdálenost od stroje. Když pracovník vykročí z této pracovní plochy, stroj se vypne.
  • Bezdrátový systém umožňuje obsluze pohybovat se volně mimo dosah stroje bez rizika, že funkce stroje bude možné aktivovat třetími stranami.
  • Obsluha má možnost pohybovat se mezi různými stroji, vybavenými systémem WLO, aniž by bylo nutné provést další nastavení.
  • Doba zastavení v případě kontaktu rotujících částí s ochrannou rukavicí:

Další informace v přiloženém letáku.

Připojené obrázky

CZ