Ekologie

Jako firma uvědomující si svoji společenskou odpovědnost se samozřejmě podílíme na ochraně životního prostředí. Jsme smluvně vázáni s a. s. EKO-KOM a tím zapojeni do systému zpětného odběru a využití obalového odpadu.

CZ